Dane rejestrowe 

Nazwa Firmy  ELIN Sp. z o.o. 
Siedziba Firmy  ul. Pryzmaty 4
02-226 Warszawa
E-Mail biuro@elin.com
Telefon +48 22 314 48 90
NIP 521-10-26-281
REGON  011296236
KRS  0000037990 
BDO 000303852
Sąd Rejestrowy  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy  1 000 000 zł 
Zarząd  Mariusz Niedziałkowski 
Agnieszka Pytka