Mariusz Niedziałkowski

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Agnieszka Pytka

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Agnieszka Pytka

Maciej Wronowski

Prokurent, Dyrektor Biura Warszawa

Radosław Lindner

Dyrektor Biura Poznań