• 1892

  Młody inżynier i wynalazca Franz Pichler zakłada na terenie Austro-Węgier firmę Pichler Werke i w tym samym roku otrzymuje licencję na "komercyjną produkcję systemów do wytwarzania i zarządzania energią elektryczną" 

 • 1908

  Z zakładu Pichlera wyodrębnia się dział elektrotechniczny i powstaje spółka ELIN AG dla Przemysłu Elektrycznego, której specjalnością są generatory, transformatory, rozdzielnice i instalacje elektryczne. 

 • 1923

  Początek ELIN w Polsce Początek działalności ELIN w Polsce. 18 września 1923 roku zarejestrowano ELIN Spółkę Akcyjną dla Przemysłu Elektrycznego, z siedzibą w Krakowie. Głównym udziałowcem Spółki był ELIN Spółka dla Przemysłu Elektrycznego w Wiedniu. 

 • 1926

  ELIN rejestruje patent w Polsce

   ELIN po raz pierwszy rejestruje znak towarowy w Urzędzie Patentowym w Polsce. Spółka wytwarza i sprzedaje "elektryczne motory, agregaty, transformatory, materiały elektrotechniczne i przedmioty służące do do elektrycznego oświetlenia (świeczniki, żarówki)." 

 • 1931

  ELIN Spółka Akcyjna dla Przemysłu Elektrycznego jest jednym z ośmiu głównych producentów transformatorów na rynku polskim. Oprócz siedziby głównej w Krakowie, spółka posiada biura w Warszawie i we Lwowie, co świadczy o ogólnopolskiej skali działalności. Przedmiot działalności jest tożsamy z zakresem działalności austriackiej spółki, która, w pewnym zakresie, także działa na terenie Polski.

 • 1951

  Na mocy Orzeczenia Ministra Przemysłu Ciężkiego, nr 22, z dnia 31 grudnia ELIN Polska Spółka dla Przemysłu Elektrycznego z ograniczoną odpowiedzialnością przechodzi na własność Państwa. 

 • 1958

  ELIN kontynuuje działalność na terenie Polski, bezpośrednio z Austrii. 9.01.1958 r rejestruje w Urzędzie Patentowym znak towarowy. W latach 50. i 60. jest jednym z głównych dostawców transformatorów nad Wisłą. 

 • 1989

  Otwarcie Centrum LIM w centrum Warszawy, bardziej znanego jako Hotel Marriott. Ten 170 metrowy wieżowiec, o 42 kondygnacjach naziemnych i dwóch podziemnych to pierwszy w Polsce obiekt zrealizowany przez ELIN w obecnym zakresie działalności. ELIN odpowiadał za projekt oraz wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

 • 1995

  13 grudnia została zarejestrowana spółka EBG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 • 1997

  W Austrii powstaje nowa spółka -  ELIN EBG Elektrotechnik GmbH. Pod patronatem firmy VA-Tech łączą się firmy Elektro Bau AG i ELIN Energieanwendung GmbH, później przekształcone w VA Tech ELIN GmbH. Spółka ta staje się liderem austriackiego rynku instalacji elektrycznych.

 • 1997

  W związku ze zmianami właścicielskimi w Austrii, następuje również zmiana nazwy firmy w Polsce na ELIN EBG Elektrotechnika Sp. z o.o.

 • 2006

  Po przejęciu jedynego udziałowca Spółki, koncernu VA Tech ELIN EBG GmbH przez Siemens AG Austria, firma ELIN EBG Elektrotechnika Sp. z o.o kończy działalność w Polsce pod odrębną nazwą. Pracownicy zostają włączeni do struktur Siemens Sp. z o.o. 

 • 2008

  Siemens Austria podejmuje decyzję o ponownym wyodrębnieniu firmy zajmującej się rynkiem infrastruktury. Powstała nowa firma ELIN GmbH & Co KG, której 50 % udziałów objął austriacki koncern IGO-Ortner Gruppe. 

 • 2009

  16 kwietnia firma wznawia działalność, pod nazwą ELIN Sp. z o.o. 100 procent udziałów obejmuje austriacka Spółka ELIN GmbH & CO KG. 

 • 2011

  100 procent firmy ELIN GmbH & Co KG w Austrii nabywa rodzinna Spółka IGO Industries. 
  W tym samym roku ELIN Sp. z o.o. otwiera Przedstawicielstwo w Poznaniu. 

 • 2015

  Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku budowlanego ELIN wyodrębnia trzy jednostki organizacyjne: Biuro Katowice, Biuro Poznań i Biuro Warszawa. Obsługują one przypisane im geograficznie regiony Polski. 

 • 2017

  Dynamiczny rozwój firmy powoduje, że ELIN w Warszawie przenosi się do większej, nowoczesnej siedziby.  

 • 2021

  Została podjęta decyzja o zmianie struktury regionalnej firmy. Zamknięte zostało Biuro Katowice, a Polska została podzielona pomiędzy Biuro Poznań i Biuro Warszawa wzdłuż przebiegu autostrady A1. 

 • 2022

  Odpowiadając na wymagania rynku, aby jako silny partner móc oferować zintegrowaną ofertę obejmującą instalacje elektryczne i mechaniczne, rozpoczął się proces integracji z firmą TKT Engineering Sp. z o.o. w ramach IGO Industires GmbH.  Projekty aktualnie rozpoczęte i realizowane przez spółkę ELIN Sp. z o.o., zostaną zrealizowane przez dotychczasowe zespoły aż do końca okresu gwarancyjnego, z zachowaniem niezmiennie wysokiego poziomu jakości.