Każda budowa to żywy organizm. Każda osoba, wykonując swoje zadania, w oparciu o własne talenty i mocne strony ma realny wpływ na realizację danego projektu czy na pracę danego zespołu. Wiemy o tym, dlatego z jednej strony cenimy różnorodność, indywidualność i doświadczenie naszych pracowników, wpierając konstruktywne działania, często nieszablonowe. Szerokie portfolio usług i realizowanych inwestycji zapewnia potencjał do indywidualnego rozwoju technicznego i zawodowego w każdym obszarze wiedzy, w którym prowadzimy działalność. Z drugiej strony stawiamy na pracę zespołową, na dobre relacje, które są ważnym atrybutem naszej firmy. Dobra współpraca w zespole, także z Inwestorem, Podwykonawcami i Dostawcami pozwala zakończyć budowę z sukcesem. 

Blisko 100 pracowników firmy ELIN posiada wiedzę z wielu różnych dziedzin. Praca w naszych działach projektowych, realizacji, zakupów, ofertowania, dziale kontrolingu czy administracji - pozwalają na realizację zainteresowań i rozwój umiejętności. Dzielimy się tą wiedzą też ze studentami, od kilku już lat organizując praktyki studenckie a także praktyki dla uczniów Zespołu Szkół nr 28 w Warszawie. 

Profesjonalizm

Wien Skyline

Jakość

Wien-Schwechat Flughafen

Odpowiedzialność osobista

Frau mit Bauplan

 

 

 

Przestrzeń na samodzielność i indywidualność 

Działalność branży budowlanej, instalacyjnej określają szczegółowe przepisy prawne oraz normy. Pomimo tego każdy projekt, który realizujemy, jest unikatowy. Pozostawia to dużo miejsca/ przestrzeń na swobodne działanie, zaprezentowanie indywidualnych umiejętności rozwiązywania problemów i wzięcie odpowiedzialności.  

Płaska struktura organizacji 

Nie da się realizować projektu bez hierarchii, ale ważne jest dla nas, aby była ona jak najbardziej płaska. Podczas realizacji projektu skupiamy się bardziej na zadaniach, niż na stanowiskach. Bezpośrednie i osobiste relacje pomiędzy pracownikami i przełożonymi budują współpracę opartą na szacunku ale także pozwalają na tworzenie szybkich ścieżek decyzyjnych. 

Elastyczne godziny pracy 

Stawiamy na odpowiedzialność i dostrzegamy indywidualne potrzeby i uwarunkowania naszych Pracowników. Dlatego, na podstawie Porozumienia zawartego z Pracownikami wprowadziliśmy ruchomy czas pracy. Pracownicy administracyjni w biurach, a Pracownicy pracujący stale lub czasowo na inwestycjach, w zależności od wymagań Inwestora i możliwości, samodzielnie decydują o godzinie rozpoczęcia pracy. Kończą pracę po przepracowaniu obowiązującego ich tygodniowego wymiaru czasu pracy. 

Ubezpieczenie na życie 

Aby zadbać o bezpieczeństwo naszych Pracowników objęliśmy Ich ubezpieczeniem na życie. Jest też możliwość odpłatnego dołączenia członków rodziny w ramach tego programu. 

Możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej 

Nasi Pracownicy mają możliwość przystąpienia do programu opieki medycznej i wyboru pakietu w zależności od własnych potrzeb w oparciu o indywidualne pakiety, również dla członków rodziny. Koszty takiej opieki są atrakcyjne w stosunku do oferowanych cen na rynku usług medycznych.  

Dofinansowanie wypoczynku 

Staramy się dbać o to, aby nasi Pracownicy znajdowali równowagę pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym i odpoczynkiem. Można złożyć wniosek o dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie. 

Dofinansowanie biletów na koncerty, do kina, teatru

Ne samą pracą żyje człowiek. W​​​​ ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracownicy mogą zwrócić się o dofinansowanie zakupu biletów na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe.

Bon świąteczny

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Z tej okazji, trochę w ramach wsparcia Świętego Mikołaja, nasi Pracownicy otrzymują bony świąteczne, do dowolnego wykorzystania. 

Możliwość przystąpienia do programu MultiSport

W zdrowym Ciele zdrowy duch. Aby umożliwić naszym Pracownikom dostęp do jak najszerszej oferty aktywności sportowych, za pośrednictwem ELIN można przystąpić do programu MultiSport, który obejmuje ponad 4200 obiektów sportowych, 25 dyscyplin i bogatą ofertę on-line. 

Wsparcie w trudnej sytuacji życiowej

Osoby, które znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej mogą starać się o wsparcie finansowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Praktyki studenckie

W ELIN wiemy, że zdobycie wiedzy i cennego doświadczenia trwa. Mamy wielu świetnych specjalistów z różnych dziedzin, którzy chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami z młodszymi Koleżankami i Kolegami - po fachu. Od kilku lat Biuro Warszawa i Biuro Poznań organizują praktyki dla Studentów m.in. Politechnik - Warszawskiej oraz Poznańskiej. Dzięki różnorodnym projektom, które realizujemy oraz różnym zakresom prac - każdy Student zainteresowany odbyciem praktyk w branży elektroinstalacyjnej ma możliwość, pracując ramię w ramię z naszymi Inżynierami, skonfrontować swoją wiedzę zdobytą na studiach z doświadczeniem pracy na budowie lub przy jej obsłudze, w zakresie jaki Go interesuje. Zdarza się też, gdy współpraca obustronnie układa się pomyślnie, że Praktykant zostaje z nami na dłużej lub też po ukończeniu studiów podejmuje pracę w pełnym wymiarze godzin. 

Zasady praktyk:

 • Preferowane kierunki studiów: elektrotechnika, teleinformatyka, automatyka 
 • Preferowany rok studiów: III, IV, V 
 • Termin: Praktyki mogą odbywać się przez cały rok, termin do indywidualnego uzgodnienia.
 • Czas trwania praktyk: Do indywidualnego uzgodnienia. Może to być np. cały miesiąc, może też być kilka dni w tygodniu, przez dłuższy czas. 
 • Forma: Praktyki są płatne, realizowane w ramach umowy zlecenie. 
 • Miejsce odbywania: W zależności od preferencji praktyki odbywają się na budowie, ramię w ramię z naszymi Inżynierami, bądź w biurze. 
 • Dodatkowe informacje: Możliwość odbycia praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych

Przykładowe zadania Praktykanta - na budowie:  

 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych i teletechnicznych obejmującej m.in.:
  • instalacje oświetlenia 
  • instalacje gniazd 
  • systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) 
 • Plotowanie i składanie rysunków
 • Przygotowanie kart materiałowych 
 • Przygotowywanie dokumentów: pism, zestawień, obmiarów itd. na potrzeby kierownika projektu i kierownika robót 

Chcesz odbyć u nas praktyki? 

Wyślij swoje CV pod adres rekrutacja@elin.com

 

Praktyki zawodowe uczniowskie

Od kilku lat współpracujemy z Zespołem Szkół nr 28 w Warszawie, w którego skład wchodzi Technikum Elektryczne nr 2 im. Synów Pułku. Co roku uczniowie ZS 28, z klas o profilu Technik Elektryk i Technik Teleinformatyk, odbywają u nas miesięczne praktyki, na budowach. Pod okiem naszych specjalistów podejmują prace, które umożliwiają im zapoznanie się ze specyfiką wybranego zawodu i praktyczne przygotowanie do niego.